>Privacy

Privacy Verklaring

Artikel 1: Algemeen

De website: www.terravina.nl is eigendom van HELMHOUT Wijnagenturen Terra Vina. Hierna te noemen Terra Vina. Terra Vina houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Terra Vina bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Omhoog

Artikel 2: Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Terra Vina verzamelt en verwerkt via de website geen gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering.
Terra Vina zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die met uw toestemming worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;
  • indien Terra Vina hier wettelijk toe verplicht wordt.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Omhoog 

Artikel 3: Cookies, klikgedrag en bezoekgegevens

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Op de website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. En gegevens worden niet aan derden verstrekt.Terra Vina verzamelt geen diverse informatie over het gebruik van deze website.

Omhoog

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Omhoog

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Omhoog

Artikel 6: Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: info@terravina.nl

Als u vragen heeft over de manier waarop Terra Vina met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen: info@terravina.nl

We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Omhoog

Invouwen